Geçirimsizlik Perdeleri

Slurry Perde (Slurry Trench)

Slurry perde, inşaat ve geoteknik mühendislik projelerinde yeraltı suyunun kontrol altına alınması, suyun sızmasının önlenmesi veya toprak kaymalarının engellenmesi amacıyla kullanılan bir zemin iyileştirme tekniğidir. Slurry perde oluşturmak için kullanılan malzeme, bentonit gibi özel bir çamur karışımıdır.

Zemin İyileştirmesi: Slurry perde aynı zamanda zemin iyileştirme amacıyla da kullanılabilir. Zeminin stabilizasyonunu sağlayarak veya yeraltı suyunun kontrol altına alınmasına yardımcı olarak zemin koşullarını iyileştirir.

Slurry perdelerin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için zemin koşulları, yeraltı su seviyeleri, projenin amaçları ve yerel çevresel faktörler göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle slurry perde uygulamaları, deneyimli bir mühendislik ve inşaat ekibi tarafından planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Bu teknik, yeraltı suyunun kontrol altına alınması ve zemin iyileştirme projelerinde etkili bir çözüm sunar.

Kesişen Kazık ile Perde

Kesişen kazık ve perde, geoteknik mühendislik projelerinde zemin iyileştirme ve taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesi için kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte, dikey olarak çakılan veya delinen kazıklar, yatay olarak döşenen beton perdelerle kesilir ve birleştirilir. Kesişen kazık ve perde tekniği, zemindeki mukavemeti artırarak, yeraltı suyunu kontrol altına alarak ve yapıların dayanıklılığını artırarak bir dizi uygulama alanında kullanılır.

Kazık: Kazıklar, zeminde dikey olarak çakılan veya delinen uzun çubuklardır. Kazıkların boyutu, uzunluğu ve malzemesi projeye bağlı olarak değişebilir. Kazıkların temel görevi, zeminin taşıma kapasitesini artırmak yapıya ve destek sağlamaktır.

Perde: Perdeler, kazıkların altına veya üzerine yerleştirilen yatay beton veya betonarme elemanlardır. Bu perdeler, kazıkların birleştirilmesi ve zemindeki yatay hareketleri sınırlamak amacıyla kullanılır. Perdeler, kazıkların yerleştirildiği sırayla düşey olarak yerleştirilen çubuklardan oluşur.

Avantajlar: Bu tekniğin avantajları arasında zemindeki taşıma kapasitesinin artması, yapıların dayanıklılığının artması, yeraltı suyunun kontrol altına alınması ve erozyonun önlenmesi yer alır.

Jet Grout İle Perde

Jet grout ile perde, geoteknik mühendislik projelerinde zemin iyileştirmesi ve taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu tekniğin temel amacı zayıf zeminlerin mukavemetini artırmak, yeraltı suyunu kontrol altına almak, yapıların dayanıklılığını artırmak ve erozyonu önlemektir. Jet grout ile perde yöntemi, özel enjeksiyon teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Kullanım Alanları: Jet grout ile perde yöntemi, temel güçlendirmesi, tünel inşaatı, suya dayanıklı zeminlerin oluşturulması, yeraltı suyunun kontrol altına alınması ve toprak kaymalarının önlenmesi gibi birçok uygulama alanında kullanılır. Ayrıca, altyapı projeleri ve çevre mühendisliği projelerinde erozyon kontrolü için de kullanılabilir.

Avantajlar: Jet grout ile perde oluşturmanın avantajları arasında hızlı uygulama, çevresel etkilerin minimum düzeyde olması, dar alanlarda çalışabilme yeteneği ve hassas zemin iyileştirmesi sayılabilir.

Jet grout ile perde tekniği, zemin iyileştirmesi ve inşaat projelerinde etkili bir çözüm sunar. Ancak bu yöntemi uygulamak için deneyimli bir mühendislik ve inşaat ekibi gereklidir. Projeye özgü tasarım ve uygulama, başarılı bir sonuç elde etmek için önemlidir.

Bize Ulaşın

Adres :

Ostim, 1171/1. Sk. No:10/12/14, 06374 Ostim Osb/Yenimahalle/Ankara

Telefon :

Telefon : +90 312 354 72 81
Mobile: (+90) 507 213 83 43

E-mail :

info@fhg.com.tr
muhasebe@fhg.com.tr